Náhradní plnění nabízí SZZP

SZZP je Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených, který sdružuje právnické a fyzické osoby a další subjekty. Společně vytvářejí chráněná pracovní místa určená pro zdravotně znevýhodněné osoby. Díky tomu může svaz zajistit jejich integraci do naší společnosti. Kromě toho sdružuje i další firmy nebo společnosti, které chtějí pomáhat nebo se angažovat v oblasti zaměstnávání zdravotně postižených. Díky tomuto faktu může SZZP nabídnout odběr výrobků i služeb jako náhradní plnění.

Co je náhradní plnění?

Náhradní plnění ustanovuje § 81 zákona o zaměstnanosti. Ten udává povinnosti zaměstnavatelům, kteří mají více, než 25 zaměstnanců, z jejich celkového počtu zaměstnat 4 % osob se zdravotním postižením. Tato část se dá plnit různými způsoby – zaměstnat osoby se zdravotním postižením, zadat zakázku nebo odebrat výrobky.

Co nabízí SZZP?

SZZP nabízí hned několik různých služeb.

  • Náhradní plnění v široké oblasti podnikání a to díky tomu, že SZZP zaměstnává více, než 50 % OZP. Pokud chcete odebrat zboží nebo služby v náhradním plnění, postačí se na svaz obrátit. Je to důvěryhodný partner, který zprostředkuje tuto obchodní transakci.
  • Další možností jsou poradenské aktivity související s legislativou v oblasti zaměstnávání OZP a její aplikací do praxe. Je potřeba průběžná vzdělávací činnost a SZZP může připravit potřebný seminář.
  • SZZP nabízí i volní pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním.
  • Samozřejmostí je také široké portfolio výrobků a různých služeb. Pokud si je zakoupíte, podpoříte tak osoby s handicapem.

Oblasti náhradního plnění

SZZP nabízí náhradní plnění v různých oblastech – textil a oděvy, text, reklama a grafika, dárkové předměty, půjčovna vozidel, přeprava zboží, ostraha, ochranné a pracovní pomůcky, kancelářské potřeby, opravy a montáže, služby v oblasti IT, webdesignu a administrativní činnost. Nabídka různých oborů je obsáhlá a svoji oblast si tak vybere každý zaměstnavatel, který musí náhradní plnění splňovat.