Průtržné membrány – co to je a kde se používají?

Mnoho velkých společností denně provádí různé chemické a fyzikální procesy ve velkém měřítku. Jejich projekční návrh a provoz jsou velmi náročné. Specialisté, kteří regulují tyto procesy, musí mít rozsáhlé znalosti a zkušenosti, které umožní bezpečné provedení celého procesu – od začátku do konce. Aby se zabránilo výbuchům nebo jiným stejně nebezpečným událostem, používají se různá řešení, včetně odvzdušňovacích ventilů, zubových čerpadel a průtržných membrán. V tomto článku se zaměříme na to, co jsou průtržné membrány a kde je lze použít?

Co to jsou průtržné membrány?

Průtržné membrány jsou zařízení používaná k přesměrování nadměrného tlaku, který vzniká v důsledku poruchy zařízení. Liší se tvarem, materiálem a vzhledem v závislosti na aplikacích, pro které jsou určeny. Některé typy mají zářezy nebo perforace, které jim umožňují určitým způsobem se roztrhnout. Díky tomu jsme schopni předpovědět reakce materiálu za konkrétních podmínek.

Průtržné membrány lze použít různými způsoby v závislosti na jejich typu. Fungují specifickým způsobem, který poskytuje výrobce, aby je bylo možné používat za různých podmínek. Jejich provoz závisí na tom, jak jsou navrženy a z jakého materiálu jsou vyrobeny. Například ty nejjednodušší se díky výše uvedeným řezům zlomí pod vlivem určitých sil, které na ně působí, např. Po překročení hodnot kritického tlaku uvnitř stroje.

Průtržné membrány – kde se používají?

Průtržné membrány jsou v průmyslu široce používány. Mohou být použity pro práci s kapalinami nebo plyny.

Obvykle jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plechu, který je zpracován laserem. Průtržné membrány se obvykle používají ve strojích pracujících pod vysokým tlakem. Při překročení kritických hodnot se průtržné membrány otevřou a zbaví se jejího přebytku. Výrobky splňují všechny bezpečnostní standardy a jsou testovány na různé situace a události, aby bylo zajištěno jejich bezchybné fungování. Pokud hledáte účinnou ochranu ve formě bezpečnostních štítků, přejděte na: https://valwo.eu/prutrzne-membrany/

Průtržné membrány se nejčastěji používají ve společnostech z tohoto průmyslového odvětví:

  • chemický
  • potravinářský
  • rafinérský
  • farmaceutický
  • kosmetický atd.

Průtržné membrány (konvexní membrány) jsou určeny k ochraně před nadměrným přetlakem nebo podtlakem, zejména v tlakových zařízeních. Chrání nejen životní prostředí a samotné zařízení, ale především zdraví a život zaměstnanců.

Po otevření musí být membrána vyměněna za novou. Poskytují účinnou ochranu jak zaměstnancům, tak různým zařízením a přístrojům. Pokud chcete svou společnost vybavit průtržnými membránami nebo jinými systémy ochrany proti výbuchu, klikněte na odkaz: https://valwo.eu/

Všechny průtržné membrány musí splňovat příslušné bezpečnostní požadavky a normy. Jejich použití také umožňuje získat aktuální informace o výskytu jakýchkoli kritických stavů. Některé z nich jsou vybaveny speciálními indikátory otevření spojenými s místním řídicím systémem. Když se membrana otevře, generuje signál, který je přijímán ve středisku správy zařízení.

Průtržné membrány – souhrn

Průtržné membrány jsou řešením, které zajišťuje bezpečnost při práci se stroji, které využívají vysoké odstředivé síly. Zabraňují poruchám a výbuchům a zaručují bezpečnou práci s plyny a kapalinami.