Využití svěřeneckého fondu – zajistěte si svůj majetek!

Máte majetek, který jste se rozhodli někomu odkázat nebo jej jen vyčlenit a připravit pro jiné účely? Hledáte metody a cesty, jak movitý i nemovitý majetek rozumně a jednoduše uchovat? Jak jej vyčlenit z vašeho dalšího majetku nebo jak jej někomu zanechat? Vše, co chcete někomu odkázat, se k vám váže a ve chvíli, kdy se objevují finanční problémy se, i tento majetek počítá. Chcete svým dětem něco zanechat? Myslet na rodinu a zajistit je v případě potřeby? Dát něco „bokem“ kdyby se stal problém a vy přišli o všechen majetek, který máte? Existuje jedno jednoduché řešení!

Vsaďte na svěřenecký fond

Tento svěřenský fond představuje soubor majetku, který se vyčleňuje. Tento krok dělá vždy zakladatel a majetek se vyčleňuje vždycky ke konkrétnímu účelu. V tomto fondu je majetek plně anonymní a nemá nad sebou formální právní subjektivitu. Vždy se pověřuje správce fondu, který o něj pečuje, hlídá, aby se naplňoval účel fondu a také se stará o rozmnožování majetkové podstaty. Ten, kdo fond na začátku zakládá, určuje, kdo má nárok na tento fond. Jde o takzvaného beneficienta. Založit jej může v podstatě kdokoliv, fyzická i právnická osoba a to k účelům soukromým i veřejně prospěšným.

Jak je možno fond využít?

Založení svěřeneckého fondu je jednoduché a zvládne jej takřka každý. Uvažujete o něm, ale nejste si jistí, pro jaký účel by vám sloužil? Může to být velmi dobrá ochrana osobního majetku před třetí stranou, zabezpečí se tímto fondem jednotliví členové rodiny, bezpečně se tak bude předávat majetek mezi generacemi, může jít o způsob, jak vydědit potomka, slouží jako náhrada dědické smlouvy nebo je to také možnost uzavření předmanželské smlouvy. Může se dále uchovat celistvost majetku nebo může jít o dobrou ochranu majetku před třetí stranou, ať už to je způsobeno špatným vývojem podnikání či něčím jiným.