Chcete mít neustálý přehled nad hladinami v nádržích? Pak jsou hladinoměry jedinou možností!

Hladinoměry jsou velice šikovná zařízení, která mohou na různých principech funkce a měření dávat neustálé informace o tom, na jaké úrovni je hladina. Ačkoliv jsou si na první pohled velice podobné, tak ale většinou zjistíme, že jednotlivé varianty měření znamenají takové rozdíly, že se naopak bavíme o víceméně zcela rozdílných zařízeních.

Dnes se přitom podíváme na tři druhy hladinoměrů, které bezkonkurenčně patří mezi ty nejpoužívanější. A zároveň si řekneme, pro jaké účely byste měli ideálně použít každý jediný hladinoměr.

Hydrostatické kvalitní hladinoměry

Hydrostatické hladinoměry jsou kategorií, která je specifická svým nasazením v nehostinných podmínkách. Naprostá většina různých hladinoměrů je totiž tak nastavená, že je potřeba s nimi pracovat v určitých podmínkách, které jsou vesměs velice jednoduché. Vedle toho hydrostatické hladinoměry schytávají ty nejhorší možnosti. Jedná se o hladinoměry, které se používají mezi agresivními látkami, nebo hustějšími látkami jako jsou oleje. Zásadní výhodou je, že se navíc mohou používat i do látek, které se z různých důvodů trvale drží ve vyšších teplotách.

Primitivní ale spolehlivé pneumatické hladinoměry

Vedle hydrostatických hladinoměrů jsou ty pneumatické poměrně dost jednoduché. Celý princip měření spočívá čistě na měření pneumatického tlaku, který zde vládne. Z toho ale vyplývá také to, že jsou standardně pneumatické hladinoměry používány na měření v nádržích, kde je opravdu možné takové veličiny měřit s vysokou efektivitou a spolehlivostí. V otevřeném prostředí by pneumatické hladinoměry nejspíše moc neobstály.

Jednoduchost, která se vyplácí

Posledním a zároveň tím nejjednodušším druhem, jsou konkrétně mechanické hladinoměry. Mezi ostatními je rozdíl v tom, že fungují na základě nadnášení jednoduchého závaží. Podle pohybu závaží se následně střelka na stupnici pohybuje také a ukazuje stav hladiny a případný tlak. Jedná se o velice šikovný styl měření, který ale má svoje velké mouchy. A těmi je hlavně fakt, že například umístění do hustějších látek by zkreslovalo měření.